Bağdat Caddesi no: 173 Çiçek apt. kat: 4 d: 8 Selamiçeşme / Kadıköy (Shell Benzin İstasyonu Karşısı)
burun estetiği

Rinoplasti (Burun Estetiği)

Rinoplasti (Burun Estetiği) Nedir?

Burun, yüz görünümündeki ahengi etkileyen fonksiyonel bir organdır. Estetik burun ameliyatında, burnun boyutları, açıları, kıvrımları ve oranları ile oynanarak burna yeniden şekil verilir. Estetik burun ameliyatı ile burnun büyüklüğü değişebilir, burun ucu şekillendirilebilir ve burun delikleri küçültülebilir. Burnun dudakla ve alınla oluşturduğu açılar değiştirilebilir. Bu ameliyatla burnun nefes alma ile ilgili problemleri(deviasyon, burun eti, sinüzit v.b.) de düzeltilebilir.

Burun Estetiği Ameliyatı Neden Yapılır?

Burun, yüzün merkezinde bulunan, şekil bozuklukları ve yüzün diğer parçaları (çene, alın, dudaklar ve yanaklar gibi ) ile uyumsuzluğu ciddi estetik problem yaratan bir organdır. Tek başına güzel olarak nitelendirilebilecek bir burun her yüze yakışacak anlamına gelmez. Uzun ve kemikli bir yüzde küçük ve kalkık bir burun o yüze ait değilmiş gibi durur, bu estetik açıdan istenen bir durum değildir.

Rinoplasti yüz bölgesinde en sık yapılan estetik ameliyattır ve neredeyse kadın erkek oranı birbirine eşittir.

Bir Rinoplasti Ameliyatından Ne Beklemeliyim?

Kişinin uzun vadede rahat, konforlu ve estetik olarak tatmin edici ameliyat sonucu elde etmesi için ameliyat sonucunun üç ana ihtiyacı karşılaması gerekmektedir.

1. Burnun nefes alma işlevini tam olarak yerine getirmesi ihtiyacı;

Her ne kadar burun estetiği denince estetik görünüme yönelik yapılan ameliyat akla gelse de, burnun sadece estetik görünümümüzü etkileyen bir organ olmadığı, nefes alma gibi hayati bir ihtiyacımızı da karşıladığı unutulmamalıdır. Bu nedenle bu organın fonksiyonunu tam kapasiteyle yerine getirmesi kişinin sağlığı için öncelikli olmalıdır. Bu bağlamda özellikle estetik kaygılarla burnun içini fonksiyonunu yapamayacak kadar küçültme ve daraltma üstüne kurulu bir operasyon anlayışı artık kabul görmemektedir.

Burun estetiği, eğer hastanın burundan nefes alma güçlüğü varsa, nefes alma problemlerini çözmeye yönelik müdahaleler (deviasyon, septoplasti , konka küçültmesi, sinüzit cerrahisi..) ile birlikte yapılmalıdır. Özellikle erkek hastalar çoğu zaman hava yolu problemi ile birlikte başvurur, estetik beklenti ikinci plandadır. Burna estetik müdahale, burnun nefes alma işlevine katkıda bulunur. Burun cerrahisinde, estetik ve fonksiyon birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

2. Burnun görünümünde iyileşme ve yüz hatlarıyla uyumlu estetik olarak güzel görünüm ihtiyacı;

İyi oranlanmış her şeyin güzel olduğuna dair düşünce, tarih boyunca birçok sanatçı ve filozof tarafından benimsenmiştir. Bu düşünce neticesinde tespit edilen oranlara “altın oranlar” denir. Dolayısıyla bugüne kadar iyi bir burun ameliyatında, burnun yüz ile olan oranları ve burnun kendi içindeki oranlarında ahenk yakalamak yeterliydi.

Ancak günümüzde artan doğallık arayışı ile sadece burnun öne doğru uzunluğu (projeksiyonu) ile alın-burun ucu mesafesinin oranının ön planda tutulması yeterli olarak kabul görmemeye başlamıştır. Bu değişikliğin nedeni, burnu iki boyutlu ‘resim’ gibi algılatmasıdır. Bu algı ile yapılan burun ameliyatları doğaldan uzak sonuçlar vermektedir. Yan profilin güzel olması ama önden veya çapraz görüntünün gözü tatmin etmemesi, bu duruma iyi bir örnektir ve karşıdan ve çapraz bakışta burnun yapay (ameliyatlı) görünmesine neden olur. Eksik olan şey, burnun karşıdan bakıldığındaki derinliğidir. Başta konu edilen altın oranlar aslında üç boyutlu oranlar zinciridir. Üç boyutlu değerlendirmenin sanatsal karşılığı heykeldir. Söz konusu bu derinlik burnun pozisyonuna göre ve ışığın yönüne göre burnun üzerinde oluşan gölgelerde ve parlamalarda kendini gösterir.

Burun, küçük küçük birçok alt ünitelerden oluşmaktadır. Bu üniteler birleşir ve burnu oluşturur. Doğal burunda üniteler arasında keskin geçişler yoktur ve doğal burun yumuşak geçişlerle birleşen bir yapıdır. Bu yumuşak geçişler burna insan eliyle yapılmış bir organ değil, kendiliğinden oluşum süreci geçirmiş izlenimi veren doğal bir görünüm verir. Aksi halde yandan oransal olarak güzel, önden sıkılmış görüntü, keskin hatlar ve düzensiz burun kanatları ile karşılaşılır. Tüm bunların yanında, burun estetiği ameliyatında mükemmelliği ve yüzde yüz simetriyi de aramamak gerekir. En güzel doğal burunda bile sağ ve sol- iki yüz parçasının farklı olmasından kaynaklanan asimetriler mevcut olabilir.

Bu bağlamda, standart görüntü veren rinoplasti ameliyatı anlayışından artık uzaklaşılmıştır. Hastanın ihtiyaçlarını karşılayacak, cinsiyetine göre, hastaya özel ve uyumlu görüntü veren rinoplasti anlayışı yaygınlaşmıştır. Gerçekçi beklenti, sağlıklı birey ve psikolojik dengerinoplasti adayı için önemli ölçütlerdir. Hastanın beklentileri iyi anlaşılmalı, sosyal statü ve çevresi göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca hasta da kendi beklentileri ve bu ameliyatı yaptırma motivasyonu üzerinde farkındalık içinde olmalı, başkalarının önerisi ya da eleştirileri, ya da estetik doğal bir burun durumunda aşırı mükemmeliyetçilik gibi motivasyonlarla bu ameliyatı yaptırmamalıdır. Aynaya baktığında duyduğu rahatsızlık ve bu rahatsızlığın daha gelişmiş bir görüntüyle giderilme isteği bu ameliyatın motivasyonu olmalıdır. Hastanın burun derisi, yüz yapısı gibi hastaya ait özellikler de sonucu etkiler.

Burun derisinin kalınlığı ve burun dokusunun yağ içeriği burun estetiğinden elde edilen sonucu etkiler. Kalın bir kumaş nasıl altındaki şekli yansıtmakta yetersiz kalırsa, kalın burun derisi de altında yapılan kemik ve kıkırdak yapısını yansıtmakta yetersiz kalır. Eğer burun fazla küçültülürse derinin yeni -küçük iskelete adaptasyonu gerçekleşmeyecek ve yığılı, şekil almayan kaba bir burun görüntüsü olacaktır. Kalın derili burna şekil vermenin en doğru yolu o burnu çok küçültmemek, kendi içinde dengeli bir burun yapmaktır. Özellikle erkek burun derisi kadın burun derisine göre daha kalındır. Bu durumda burnunun üstündeki derinin kalın ve yağlı olan hastalarda burnu küçülten cerrahi yerine burun hacmini koruyan, hatta kumaşı (yağlı ve kalın deriyi) geren, dengeli bir burun hedeflenmelidir.

Burunda eğiklik ciddi bir problemdir. C, S, J şeklinde problemler iç (septum patolojileri, deviasyon gibi) veya dış (kemik, kıkırdak ve yumuşak doku) nedenlerden kaynaklanır. Her iki durum da aynı ameliyatta çözülmelidir.

Erkeklere yapılan estetik burun ameliyatında ufak ancak önemli farklılıklar vardır. Erkeklerde yüzün erkeksi karakteri korunmalı, yeni burun görüntüsü erkeği kadınsı hale getirmemelidir. Erkekteki burun estetiği kriterlerinde, dudak burun açısı 95–100° olmalıdır (bu açı kadında 115° ye kadar ulaşır). Erkekte burun kökü ve sırtı daha yüksek bırakılmalıdır. Yüksek burun kökü daha sert ve erkeksi bakış verir (oyuk burun sırtı daha kadınsı bir özelliktir). Burun genişliği de yüze uymalıdır. Ayrıca azımsanmayacak sayıda hastanın yüz asimetrisi vardır. Tüm bu sorunlar doktorunuz ile fotoğraflarınız üzerinde tartışılmalıdır. Daha önce geçirilirmiş burun ameliyatları da sonucu doğrudan etkiler. Geçirilen ameliyatların tipi (deviasyon, estetik amaçlı girişim, burun ucu cerrahisi, kemik kırılması gibi) bir sonraki ameliyatın şeklini ve boyutunu etkiler. Burun içi ve kulak kıkırdaklarının varlığı onarımı kolaylaştırır.

3. Ameliyat sonucunun kalıcılığı ve zamana dayanıklılığı;

Estetik burun operasyonlarında birincil motivasyon estetik görüntü olduğundan burnun nefes alma işlemi sıklıkla göz ardı edilir. Ancak göz ardı edilen bir başka boyut da var ki, gerçek hasta memnuniyetini uzun vadede oldukça etkiler. Bu boyut burun estetiğinin olmazsa olmaz boyutu olan, burnun zamana karşı olan duruşu ve dayanıklılığıdır. Yaşlanma ile burun bir nevi deprem geçirir. Burun ameliyatları bu depremi hızlandırmamalı tam tersine zamana, yaşlanmaya karşı dirençli kılmalıdır. Bu yaşlanma depremine karşı aynı bina güçlendirir gibi bir yaklaşım ile ameliyatta burnu destekleyerek, kuvvetlendirerek burnun zamana karşı dirençli olması sağlanır. Burun estetiğinde, burnu küçülterek estetik görüntü verme gibi bir mantıkla, burnu ayakta tutan malzemeleri çıkarırsak burnu zayıflatırız. Burun zamana direnemez ve çökebilir. Zamana direnecek estetik bir burnu elde etmek için, yapısal kuvvetlendirmeye (structural grafting) ihtiyaç duyulur. Bu kuvvetlendirme estetik görüntü elde etmeye yetecek kadar küçük ancak zamana dayanacak kadar ve rahat nefes geçişi sağlayacak sağlamlıkta kalabilecek kadar büyük bir burun dengesi gözetilerek yapılır.

Bu bağlamda başarılı burun estetiği, zamana dayanıklı, yüzle uyumlu doğal bir görüntü vermeli ve nefes almayı daha da rahatlatmalıdır.

Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır? 

Her ameliyatta olduğu gibi ameliyat öncesi cerrah ile hasta arasında ayrıntılı bir görüşme ve ön çalışma yapılmasını gerektirir. Burunda sağlıkla ilgili yapısal bir problem varsa ameliyat planı ona göre yapılır.

Estetik burun ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Operasyon süresi 1,5-3 saattir. Bazı durumlarda vücudun başka bir bölgesinden (kulak veya kaburga) kıkırdak almak gerekebilir ve operasyon süresi uzayabilir. Rinoplasti temel olarak burun kemik ve kıkırdaklarının yeniden şekillendirilmesi ameliyatıdır. Burun cildinin yeni oluşturulan burun iskeletine uyum sağlaması beklenir. Yeni oluşturulan iskelet yapıyla burun büyükse küçültülebilir, kemeri varsa alınabilir, tabanı genişse daraltılabilir, eğriyse düzeltilebilir ve küçükse büyütülebilir.

Burun Estetiği Ameliyatında Hangi Teknikler Kullanılır?

Kapalı teknikte tüm kesiler burun içinden yapıldığı için herhangi bir iz gözükmez. Ancak burun deliklerinin daraltılması gerekiyorsa burun tabanı üzerindeki kıvrımlara oturan kesiler yapmak gerekebilir.

Açık teknikte burun deliklerini ayıran kolumella denilen bölüm üzerinde küçük bir iz kalır. Basit olmayan durumlarda çok yararlı bir yöntemdir.

Açık ve kapalı rinoplastinin birbirine üstünlüğü konusunda cerrahlar arasında fikir birliği yoktur. En uygun yaklaşım en iyi sonuca hangi yoldan ulaşmakta daha deneyimli iseniz o yolu kullanmaktır.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Nasıldır?

Operasyon bittiğinde hastanın burnunun üzerinde hafif bir aluminyum veya plastik atel, içinde ise silikon tamponlar olacaktır. Göz çevrelerinde ve yüzde kişiye göre değişen derecede şişlik ve morluk olur. İkinci, üçüncü günlerden sonra şişlik ve morluk hızla azalmaya başlar. Burun ameliyatında ağrıdan çok ödem nedeniyle ortaya çıkan dolgunluk hissi ve rahat nefes alamama rahatsız edicidir. Birinci haftanın sonunda atel ve tamponlar alınır ve 5-7 gün süreyle burun üzerine ince bantlar yapıştırılır.

Birinci ayın sonunda yüzdeki şişliklerin tümü ve burundaki şişliğin de çok büyük bir kısmı geçse de hafif şişlikler kalır ve tam olarak kaybolması 6 ay- 1yıl sürer. İşe genellikle bir haftanın sonunda dönülebilir. İki ay süreyle burnu her tür travmadan korumak çok önemlidir.